کشاندن تجمع مسالمت آمیز مردم شستون(سراوان) به خشونت توسط سپاه

رسانک/ گزارش های مردمی از تیرانداری نیروهای سپاه به سمت شهروندان بلوچ در مقابل قرارگاه نیروی زمینی سپاه در شستون خبر می دهد. 

نیروهای سپاه پاسداران به سمت مردم بلوچ که در اعتراض به کشتار سوخت بران بلوچ تجمع کرده در حال تیراندازی هستند.

معترضان راه های ارتباطی را بسته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*