مردم باشهامت شستون در مقابل نیروهای تا دندان مسلح شهرستان شستون

رسانک/ مردم با شهامت شهرستان شستون در مقابل نیروهای تا دندان مسلح رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند.

تجمع مسالمت آمیز مردم پس از تیراندازی نیروهای نظامی به خشونت کشیده شده است.

مردم با اتحادی مثال زدنی اجازه بازداشت معترضان را به نیروهای نظامی نمی دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*