سپاه پاسداران بزرگترین قاچاقچی در بلوچستان

رسانک/ حجم قاچاق و انتقال سوخت در بلوچستان توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران و در راس آن سپاه پاسداران به هیچ وجه قابل مقایسه با مقدار ناچیزی که مردم حمل می کنند، نیست.

سپاه پاسداران در قالب کاروان های طولانی تانکر های چند هزار لیتری در حال قاچاق سوخت میباشد ولی جوانان و سوختبران بلوچ را به خاک و خون می کشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*