دستورات وارونه علی خامنه‌ای به مزدورانش در بلوچستان

رسانک/ علی خامنه ای که فرمانده کل قوا و از جمله نیروهای مسلح در ایران است، طی سخنانی تاکید بر مبارزه با قاچاق کرد و در این مبارزه بطور خاص مردم بلوچ را مستثنا قرار داده و کسب درآمد از طریق کولبری و سوختبری را کار قاچاق ندانست. 

دیکتاتور بزرگ در سخنانش، مرادش دقیقا در این مبارزه کولبران و سوختبران بلوچ بوده است.

 در خبرگزاریهای رسمی رژیم روزانه خبر از اختلاس و قاچاق میلیاردها تومان به گوش میرسد و هر روز خبری جدید از قاچاق های سازمان یافته از طرف مسئولین این نظام به بیرون درز میکند ولی هرگز اتفاق خاصی برای آنها نمیافتد و حتی گاهی خود خامنه‌ای واسطه گری میکند. 

این در حالی است که روزانه ده ها سوختبر بلوچ به کام مرگ فرستاده میشوند و علی خامنه‌ای نه تنها اعتراضی به این موضوع نمیکند بلکه نمایندگانش را برای توجیه این جنایات بسیج می کند. 

بنظر میرسد که رئیس کل قوای جمهوری اسلامی دستوراتش را نسبت به بلوچستان وارونه میدهد و هرگاه همدردی در مورد بلوچستان کند باید منتظر حادثه ای تلخ باشیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*