ترس جمهوری اسلامی ایران از اعتراضات بلوچستان

رسانک/ پس از دادن فراخوان اعتراض سراسری در بلوچستان و اعلام حمایت بسیاری از احزاب و فعالان سیاسی ایران، رژیم جمهوری اسلامی در شهرهای بزرگ به نیروهای خود آماده باش داده است.

مردم در بلوچستان نیروهای رژیم جمهوری اسلامی را زمین گیر کرده اند. همراهی و حمایت مردم در سایر شهرها و استان های ایران می تواند نکته آغاز تازه ای برای پایان جمهوری اسلامی باشد.

بپا خیزید مردم ایران.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*