رتبه ۳۵ کنکور در دست یک کوتاه قامت / وجود دستکم ۱۰ کوتاه قامت فاقد شناسنامه

رسانک/ در میان کوتاه قامتان بلند همت بلوچستان یکی رتبه ۳۵ کنکور را به خود اختصاص داده و دیگری فوتبالیست است، یکی با نخ و سوزن بر تارو پود پارچه نقش های زیبا می آفریند.

 بهمن رحمت زائی از کوتاه قامتان موفق بلوچ است که رتبه ۳۵ کنکور ارشد در رشته گیاه پزشکی کشاورزی دانشگاه تهران را کسب کرده است.

فرهاد مودب کوتاه قامت دیگری است که ۳۹سال دارد، هنرمند و ورزشکار، عضوانجمن کوتاه قامتان استان و تیم فوتبال کوتاه قامتان ایران، دارای چندین رتبه و مقام استانی و کشوری در زمینه های ورزشی و هنری است.

سمیرا ریگی یکی دیگر از کوتاه قامتان موفق در بلوچستان که با نخ و سوزن بر تار و پود پارچه نقش های زیبا می نگارند. اون که لیسانس روانشناسی تربیتی دارد هنر سوزن دوزی را نیز از مادر خود فرا گرفته و توانسته برای خود اشتغال ایجاد کند.

دستکم ۱۰ نفر از کوتاه قامتان بلوچستان بی شناسنامه هستند اگرچه اقداماتی هم صورت داده‌اند که تاکنون به نتیجه نرسیده و در بدترین شرایط زندگی می کنند و از طرف دولت هیچ مزایایی دریافت نمی‌کنند و نیاز به توجه بیشتر دولتمردان و خیرین دارند.

 انجمن کوتاه قامتان استان به همت مریم نادری ۳۹ ساله دانشجوی کارشناسی تربیت مربی پیش دبستانی که خود یکی از کوتاه قامتان می باشد تشکل شده است.

این انجمن در حال حاضر ۱۲۶ عضو دارد که ۱۷ نفر متاهل هستند و در مجموع ۳ نفرشان هم فوت شده اند.

عمده مشکلات جسمی کوتاه قامتان ناهنجاری استخوانی، بیماری های مزمن و بیماری های غددی است، از دیگر مشکلات کوتاه قامتان می شود به نبود کار مناسب، وضعیت نامناسب مالی، نبود دکوراسیون مناسب ادارات و نکته مهم بیمه و اشتغال اشاره کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*