آغاز واکسیناسیون کرونا در دانشگاه های علوم پزشکی دزاپ و پهره

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۹ بنا به گفته منابع دولتی واکسیناسیون ویروس کرونا در شهرهای دزاپ و پهره آغاز شده است.

بنا بر این گزارشات در حال حاضر الویت تزریق واکسن با کادر بهداشت و درمان و بخش های مراقبت ویژه میباشد.

علی خامنه‌ ای با سیاسی کردن مسئله واکسیناسیون دستور داده تا واکسن هایی که در آمریکا و انگلیس ساخته شده اند، خریداری نشوند این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت این واکسن ها را تأیید کرده است.

گفتنی است که واکسیناسیون در ایران با واکسن “اسپوتنیک وی” ساخت روسیه انجام می‌شود. این واکسن توسط سازمان بهداشت جهانی تأیید نشده است و بسیاری از مقامات بهداشتی ایران نیز اعلام کرده اند که از آن استفاده نخواهند کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*