فریاد تشنگی مردم دشتیاری و باهو کلات

رسانک/ مدیریت بسیار ضعیف اداره آب منطقه ای شهرستان چهبار و استان، بسیاری از مردم دشتیاری و باهو را با مشکل جدی بی آبی کشانده و کشاورزی بسیاری از کشاورزان از بین رفته است. 

در همین حال، مردم دستکم بیست روستا در خواستی را امضاء کرده اند که نشان می دهد از بی آبی و عدم توجه مسئولین به ستوه آمده اند.

حق آب، یک حق طبیعی است.کسانی که در مسیر یک رودخانه قرار دارند اگر به هر دلیلی جلوی عبور طبیعی آب گرفته شود، بر اساس تمامی حقوق ملی، بین المللی و انسانی، دولت و سازمانهای ذیربط موظف به تامین آب مورد نیاز ساکنان روستاها و مناطق پایین دست سدها هستند. 

گفتنی است که دشتیاری در حالی تشنه مانده که در بالا دست این منطقه دو سد بزرگ با میلیون ها متر مکعب آب وجود دارد ولی هیچگونه برنامه ای جهت شبکه آبرسانی به این منطقه تعريف نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*