عدم پذیرش و هتک حرمت بیمار توسط دکتر درمانگاه در زهكلوت

به گزارش رسانک روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۹، عدم پذیرش بیمار توسط دکتر درمانگاه در زهكلوت منجر به درگیری شد.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: “یک خانم، فرزند ۹ ساله بیمارش را به درمانگاه برده تا معالجه شود ولی دکتر از پذیرش آنها سر باز زده است.”

این منبع افزود: “بدلیل وخامت حال بیمار، مادر بیمار و دکتر غیربومی درگیری لفظی داشته اند.”

این منبع همچنین گفت: “دکتر این درمانگاه به بهانه مراجعه بیمار خارج از وقت اداری، آنها را نپذیرفته است در حالی که دکتر درمانگاه قبلاً نیز با بیماران رفتار مشابه داشته و با اینکه در محل سکونت و منزلش در درمانگاه است. “

بسیاری از پزشکان و دکترها در مناطق مختلف اقلیم بلوچستان یا بهرعنوان انجام خدمت سربازی به این مناطق منتقل می شوند و تجربه کافی ندارند و یا رفتارهای نامناسب با بیماران دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*