حذف نام بلوچستان از قبوض برق

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی و مسئولان تندرو و افراطی در داخل استان بلوچستان و سیستان برای زمینه سازی تقسیم استان بار دیگر نام بلوچستان را از قبوض برق حذف کردند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که پیش از این نیز در رسیدهای دولتی و قبوض، نام بلوچستان را حذف کرده بودند.

سکوت و واکنش نشان ندادن مردم در مقابل اینگونه اقدامات فاشیستی، رژیم ایران و افراد تندرو داخل استان بلوچستان و سیستان را در جهت پیشبرد اهداف نژادپرستانه خود، بیش از پيش مقید خواهد کرد.

مبارزه مدنی و اعتراض مسالمت آمیز مردم می تواند جلوی سیاست های غلط افرادی همچون حبیب الله دهمرده و حسینعلی شهریاری که به نفع ملت بلوچ نیستند را بگیرد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*