صحبت های اهالی روستای زهبدی از توابع بشکرد پس از حمله نیروهای نظامی به آنها

رسانک/ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۹ نیروهای نظامی و امنیتی به تجمع مسالمت آمیز مردم روستای زهبدی از توابع شهرستان بشکرد یورش برده و بسیاری از مردم را بازداشت و تجمع کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این تجمع اعتراضی پس از آن صورت گرفت یک شرکت چینی پس از واگذاری زمین های اهالی روستای زهبدی از سوی دولت ایران، اقدام به ساخت و ساز و نصب پنل های خورشیدی در مجاورت روستا و بر روی زمین های مردم کرد.

این در صورتی است که دولت ایران (طرف قرارداد با شرکت چینی) هیچگونه خسارت و هزینه ای بابت اشغال زمین های آبا و اجدادی ساکنان این روستا به آنها نپرداخته است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر با تصرف زمین ها در سواحل بلوچستان و واگذاری آنها به غیربومیان؛ بدون دادن هیچگونه امتیازی به صاحبان آنها، در حال زمینه سازی برای اجرای طرح فاشیستی “آمایش جمعیتی” در سواحل بلوچستان میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*