فقدان مدیریت کارآمد؛ وضعیت بغرنج روستای “نازدشت” در رودبار زمین / گزارش تصویری

رسانک/ اهالی روستای “نازدشت”،  منطقه ‌ای کپرنشین از منطقه رودبار زمین در غرب اقلیم بلوچستان، در سایه بی تدبیری مسئولین از حداقل امکانات اولیه زندگی از جمله آب شرب سالم، امکانات بهداشتی، تحصیل دانش آموزان و سکونت در خانه هایی متناسب با زیست مربوط به منطقه محروم هستند.

 مردم این روستای کپرنشین به دلیل نبود سرویس بهداشتی ناگزیرند از مناطق صحرایی و پشت تپه‌های شنی استفاده کنند و همین موضوع موجب شیوع بیماری ‌های عفونی و پوستی مختلفی در بین آنها می‌شود؛ بویژه زمانی که طوفان شن در منطقه رخ می‌دهد و شن های آلوده زیستگاهشان را مستعد بیماری می کند. اکثر کودکان روستا بیمارند و باید داروهای شان در یخچال نگهداری شود، این در حالی است که هیچکدام از اهالی این منطقه یخچال ندارند.

ساکنین این روستا به دلیل استفاده از آب شرب ناسالم دچار بیماری کلیوی و گوارشی شده‌ اند و اغلب کودکان هم از سوء تغذیه رنج می برند. ساکنین این منطقه در پی طوفان شنی که چند وقت پیش رخ داده بود، همه ی کپرهایشان تا سقف در شن فرو رفته و گونی های آردشان پر از خاک و شن شده است؛ تا جایی که سه روز در شرایط بحرانی بدون نان و غذا مانده اند.

تمامی این مصائب در حالی مطرح می شود که برخی از مسئولین در توجیه عدم رسیدگی به وضعیت این ساکنین می گویند: “روستای نازدشت در طرح هادی قرار ندارد و به همین دلیل امکاناتی از جمله آب، برق و بهداشت و درمان به آنها تعلق نمی گیرد”.

پ.ن: مناطق منفک شده بلوچستان و الحاق شده به استان های خراسان، کرمان و هرمزگان که اکثر ساکنین آنها بلوچ میباشند در وضعیت معیشتی بسیار سختی قرار دارند. این در حالی است که تندروها و افراطیون داخل استان بلوچستان و سیستان همچنان به دنبال کوچکتر کردن بلوچستان میباشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*