طوفان شن جازموريان را درنورديد

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۳ بهمن ماه ۹۹ وقوع طوفان شن در مناطقی از بخش جازموريان در شهرستان رودبار جنوب باعث بروز خسارات سنگين به بخش كشاورزی اين منطقه شد.

بر اساس گزارشات دريافتی شدت طوفان به حدی بوده كه زمينهای كشاورزی زيادی را به زير خاک برده است.

در طی روزهای گذشته نيز سرما و طوفان حدود میلیارها ریال به كشاورزان منطقه خسارت وارد كرده بود. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*