دعوت از وزیر نیرو برای نوشیدن یک لیوان آب هوتک!

رسانک/ مردم در بسیاری از مناطق در اقلیم بلوچستان بدلیل نبود شبکه آبرسانی از آب هوٹگ برای نوشیدن و پخت و پز استفاده می کنند. 

مسئولان رژیم جمهوری اسلامی ایران بارها قول رسیدگی به این معضل را داده اند ولی در عمل هیچگونه اقدامی صورت نپذیرفته است. 

مجری برنامه تلویزیونی پایش به دنبال مشکلات آب شرب بلوچستان و سیستان و استفاده از هوتگ ها در اقدامی از وزیر نیرو خواست تا از آب هوتک بنوشد.

در این چالش وی با نوشیدن آبی که مردم بلوچستان مجبور به استفاده آن هستند از اردکانیان، وزیر نیرو خواست تا به این مشکل رسیدگی کند.

قبلا نیز عضو مجلس ایران معین الدین سعیدی از رؤسای سه قوه در راس قدرت خواسته بود تا از آب هوٹگ بنوشند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*