وضعیت اسفبار مناطق جدا شده از بلوچستان

رسانک/ با سیاست های فاشیستی رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان جهت یکسان سازی ملی مناطق زیادی از سرزمین مادر، منفک و به سایر استان ها داده شده اند.

رمشک شهری تاریخی در اقلیم بلوچستان که در منطقه رودبار زمین واقع شده است، با جمعیتی حدود پانزده هزار نفری اکنون در جنوبی ترین نقطه استان کرمان قرار دارد.

در عصری که جهان، در صدد کشف سایر سیارات میباشد ساکنان این منطقه از اینترنت و سایر امکانات محروم هستند.

در دوره همه گیری ویروس کرونا که در سایر نقاط ایران آموزش و کلاس های درسی بصورت مجازی و از طريق اينترنت انجام می شود، دانش آموزان اقلیم بلوچستان از اینترنت محروم هستند.

بسیاری از مناطق رمشک حتی از مدرسه مناسب، آب آشامیدنی، بهداشت و درمان و… محروم هستند. این مناطق را به بهانه توسعه و پیشرفت از استان بلوچستان و سیستان جدا کردند ولی اکنون پس از گذشت چندین دهه مشکلات و معضلات معیشتی در مناطق منفک شده بلوچستان بیش از پیش نمایان می شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*