جمهوری اسلامی و شهروندان بلوچ/ برای انتقال ملوانان زندانی یکصد و شصت میلیون تومان گرفتند

رسانک/ هشت صیاد بلوچ پس از سال‌ها اسارت در زندان دارالسلام تانزانیا، هفته گذشته آزاد و روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۹۹ وارد چهبار شدند.

این صیادان ساکن شهرستان کنرک که با همکاری‌ و پیگیری‌های مردمی آزاد شده‌اند، بعد از بیرون‌آمدن از زندان نیز برای تأمین هزینه‌های بازگشت به ایران با مشکلات زیادی مواجه شدند.

“نعیم پهاتکی” یکی از هشت صیاد آزاد شده از زندان تانزانیاست. دایی نعیم از مشکلات خانواده‌های این هشت ملوان درخصوص تأمین هزینۀ بلیط و مخارج سفر با بیان اینکه «برای انتقال زندانیان ۱۶۰ میلیون تومان گرفتند»، گفت: «پنج، شش روز پیش، از سفارت با ما تماس گرفتند و گفتند قرار است هشت صیاد آزاد شوند و هر کدام از آنها برای برگشتن به ایران، تهیه بلیت و مخارج سفر، به ۲۰ میلیون تومان پول نیاز دارند.»

او در ادامه اظهار داشت: «خودتان می‌دانید در شرایط اقتصادی فعلی، جمع‌آوری ۲۰ میلیون تومان از طرف هر یک از خانوادۀ صیادان کار بسیار دشواری است. برای خانواده‌ای که از طریق صیادی و ماهیگیری روزگار می‌گذراند، تهیه این پول سخت است.»

دایی نعیم که هنوز هم باورش نمی‌شود خواهرزاده‌اش پس از سال‌ها، از اسارت دولت تانزانیا آزاد شده باشد، در مورد کیفیت تأمین هزینه‌های بازگشت این هشت صیاد بلوچ، تصریح کرد: “بعضی از خانواده‌ها با قرض‌وقوله از دیگران توانستند این پول را فراهم کنند.”

 برخی خانواده‌ها، حتی غذایی برای خوردن هم ندارند و به سختی از یکی ۱۰۰هزار و از دیگری ۲۰۰هزار تومان قرض گرفتند تا اینکه ۲۰ میلیون تومان جمع شد. پس از فراهم‌کردن پول، صیادان از تانزانیا به قطر و سپس به تهران و بعد هم به چهبار آمدند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «صیادان آزادشده به دلیل تحمل شرایط دشوار زندان و اسارت، از لحاظ فکری و روحی وضعیت چندان مناسبی ندارند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*