بخشنامه های دولتی و گرانی دو روی یک سکه در نبرد با معیشت مردم هستند.

#ارسالی 

این روزها شرایط معیشت سخت؛ بلکه زجر آور است اما مسئولین دولتی قصد دارند همسو با گرانی و تحریم سفره این قشر سوختبر را جمع کنند. 

آنچه که مایه تاسف بیشتر است عالیجناب زنگنه وزیر نفت بزرگترین مافیای نفتی است اما برای انحراف افکار عمومی، مردم فقیر استان بلوچستان و سیستان قربانی می شوند.

هنوز ماجرای آتش انبار نفت پهره نامعلوم است از طرفی بارها مسئولان استان اذعان کرده اند که منابع تامین قاچاق سوخت شهرهای مرکزی کشور است ولی همچنان برچسب قاچاقچی به مردم استان می زنند. 

زندانی کردن سوختبران, فاشیستی ترین حرکتی خواهد بود که رژیم جمهوری اسلامی ایران روزانه در اقلیم بلوچستان مرتکب می شود. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*