دیدار نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی (Amnesty) در استکهلم

رسانک/ در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ ھیئتی از کنگرە ملیتھای ایران فدرال متشکل از آقایان حیمد تیموری و ناصر بلیده ای با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی در استکهلم یک نشست اونلان داشتند.

در این نشست آنلاین، از دفتر عفو بین الملل استکهلم، خانم میا اوبِری (Maja Åberg) و خانم اَمی هیدینبِری (Ami Hedenberg) به همراه آقای متییاس بینگتسون (Mattias Bengtson ) شرکت داشتند.

افراد حاضر در این جلسه در ارتباط با ستم ملی و نقض مستمر حقوق بشر که بر ملتهای غیرفارس در ایران روا می شود صحبت و گفتگو کردند.

در این نشست به نکات زیر اشاره شد:

1- وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی ملتهای غیرفارس که از طرف نهادهای حقوق بشری دنیا کمتر توجه و پیگیری می شود.

2- کشتار خارج از قانون که بیشتر به شکل قتل کولبران کورد و سوختبران بلوچ است خود را نشان می دهد. افرادی که از بیکاری برای امرار معاش به شغلی خطرناک روی می آورند، و توسط نیروهای انتظامی ایران کشته می شوند.

3- رفتار امپریالیسیتی و استعمارگرانه رژیم جمهوری اسلامی ایران که منابع ملتهای تحت ستم را در مناطق مرکزی ایران سرمایه گزاری می کند در صورتی که هم اکنون آب آشامیدنی و کشاورزی را از مناطق ملتهای تحت ستم به مرکز ایران منتقل می کند.

4- همه گیری کرونا شاید هم اکنون بیشترین رشد را در ایران داشته که وضعیت مردم در مناطق ملیتها غیر فارس بدتر است این در حالی است که دسترسی به امکانات بهداشتی در این مناطق یا نیست و یا محدود است.

5- زنان در ایران شاید در بدترین وضعیت هستند و با توجه به همه گیری کرونا دسترسی کمتری به امکانات مادی و بهداشتی دارند.

6- وضعیت آموزشی در مناطق اقلیت های ملی

در پایان؛ هئیت کنگره از عفو بین الملل درخواست کردند که گزارش ویژه‌ای را در ارتباط با وضعیت و ستم چندگانه که ملتها در ایران با آن روبرو هستند تهیه کرده تا شرایط ملتها مورد توجه بیشتری در جامعه بین المللی قرار بگیرد.

لازم به ذکر است که طرفین توافق کردند که این ملاقات ها ادامه پیدا بکند و گزارشها به شکل سیستماتیک تری به سازمان عفو بین الملل فرستاده بشود.

کنگره ملتها ایران فدرال

10 نوامبر 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*