پر شدن ۷۰ درصد تخت های کرونایی بیمارستانهای بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک، بیش از ۷۰ درصد ظرفیت تخت های کرونایی بیمارستان های استان بلوچستان و سیستان پر شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزاپ با بیان روند صعودی ابتلا به بیماری کرونا در استان و پرشدن بیش از ۷۰ درصد تخت های کرونایی بیمارستانهای استان اظهار داشت: طی 24 ساعت اخیر 230 مورد جدید بیمار کرونا در استان شناسایی شده که در مجموع آمار مبتلا شدگان از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به 18 هزار و 457 نفر رسیده است.

میری علی آبادی ادامه داد: در حال حاضر 249 بیمار مشکوک به کرونا در سطح بیمارستان های استان بستری هستند که از این آمار 116 بیمار تست کرونای آنها مثبت اعلام شده است.

وی یادآور شد: با فوت 4 نفر دیگر از مبتلاشدگان آمار جانباختگان به این بیماری در استان به 778 نفر رسید.

استان بلوچستان و سیستان باتوجه به نگاه فاشیستی حاکمیت در طول چهار دهه و سیاست های تبعیض آمیز دولت ها از نظر امکانات بهداشتی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*