احتمال تبدیل شدن سقف مدارس به آوار در بلوچستان بسیار جدی است

رسانک/ عبدالناصر درخشان، عضو مجلس ایران با بیان اینکه مدارس گلی در شأن مردم بلوچستان و سیستان نیست، گفت: برخی از مدارس در استان بلوچستان و سیستان در معرض ریزش قرار دارند.

وی درباره وضعیت بافت‌های فرسوده مدارس، گفت: احتمال تبدیل شدن سقف مدارس به آوار در استان بلوچستان و سیستان بسیار جدی است، بنابراین الزامی است که دولت فکر اساسی برای بازسازی مدارس به ویژه مدارس خشتی و گلی بکند.

آقای درخشان تصریح کرد: خیرین در حوزه مدرسه سازی در این استان ورود کرده اند اما برای رفع مشکلات مدارس، خیرین به تنهایی نمی‌توانند مشکلات را برطرف کنند.

وی ادامه داد: فاصله سرانه فضای آموزشی در بلوچستان با دیگر مناطق کشور نجومی است و این مسئله به هیچ وجه ممکن منطقی نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*