نیروی نا امن با نام ستاد خبری سپاه

✍🏻میرچاکر بلوچ

با نگاهی اجمالی به افعال سپاه پاسدارن بر همگان مشهودست که سپاه پاسداران ارگانی مداخله جوست که ثمره موجودیت آن صرفا ناامنی در منطقه میباشد و ضعف این ارگان در جامعه بلوچستان نمایان است.

از یک سو با تفرقه افکنی و توزیع اسلحه بین دو طرف دارای اختلاف جزیی طایفه ای در بلوچستان در سعی و تقلا برای وارد ساختن جراحات و آسیب است اما از سوی دیگر پس از کشته شدن شهروندان بلوچ و دلسوزان بلوچستان در ردا و قامت دلسوزی در می آید و هنگام صلح و سازش خود را بانی آن معرفی میکند تا اینگونه خود را دلسوز جامعه نشان دهد.

حال بدنبال سیاست ننگین سپاه پاسداران در بلوچستان یک نیروی سپاه بنام مرتضی علیزاده با ایجاد رعب وحشت میان اکثر فعالین و جوانان بلوچ با پرونده سازی پوشالی سعی در خفه کردن صداهای عدالت خواه جامعه بلوچستان دارد!

رزومه ای کوچک از پاسدار مرتضی علیزاده:
اصالتا از اهالی نصرآباد (زابل) که محل سکونت فعلی خانواده اش در گلستان است.
ایشان تا چند سال قبل ریاست ستاد خبری سپاه پهره (اطلاعات سپاه) رو به دست داشت. همچون سایر نیروهای این ارگان تروریستی ردپای سیاهی از خود در پهره از جمله؛ از برنامه ریزی سرقت گرفته تا بمب گذاری صوتی در جاده ها یا تعرض به عنف، و ناامنی در شهر و منطقه!

وی موارد مذکور را که خود طراح آنها بود به اسم فعالین شهر پهره تمام کرد و پرونده سازی برایشان صورت داد.

اگر بخواهیم اندکی ریزتر کارنامه مرتضی علیزاده در پهره را بیان کنیم به موارد زیر بر میخوریم:

۱_تعرض به عنف (دختران پهره /دختران ایراشهر) توسط گروهی با سلاح سپاه و دستور بازداشت فعالین بلوچ در پهره و پرونده سازی برای آنها

۲_بمب گذاری جاده ای برای ماشین پلیس راهنمایی و رانندگی و دستگیر کردن بعضی از علمای جوان منطقه سرباز به بهانه همکاری با گروه جیش العدل

۳_ایجاد و ساماندهی گروهی تا تعرض به عنف با هدف سرقت از خواهران و مادران بلوچ با اسلحه سپاه(اشخاصی که این کار را انجام دادن توسط نیروی انتظامی دستگیر شدن و از این افراد اعتراف همکاری با سپاه و با دستور پاسدار علیزاده گرفته شد)

پس از شکست سناریو آخر، سپاه پاسداران قصد انتقال ایشان را به گلستان را کرد که توسط سرهنگ شهرکی فرمانده عملیاتی قرارگاه قدس جنوب جلوی این انتقالی گرفته شد و ایشان را به سمت ریاست ستاد خبری ۱۱۴ سپاه پاسداران چهبار منصوب کردند!

حال بانظر به سیر صعودی فعالیت های فعالین بلوچ و به خصوص فعالین بلوچ چهبار که به مزاج سپاه خوش نمی آمد، پاسدار مرتضی علیزاده به همین منظور در چهبار مستقر شده تا با برنامه ریزی بتوانند تمامی فعالین اجتماعی و مدنی این شهر را بترساند و از انجام فعالیت های خیرخواهانه و فعالیت اجتماعی جلوگیری کند تا حکومت بتواند به راحتی اموال بلوچ را در این منطقه تصاحب کند.

مردم بلوچستان نباید به سپاه پاسداران و امثال مرتضی علیزاده اجازه بدهند تا جنایات کثیف خود را در بلوچستان پیاده کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*