فشار پزشک غیربومی مریم ولی تبار به مسئولین عامل اخراج کارشناس بومی امور رفاهی شبکه بهداشت چهبار

اختصاصی رسانک/فشارهای پزشک غیربومی درمانگاه شماره ۴ شهری چهبار مریم ولی تبار به وزارت بهداشت،دکتر مهدی میرادی مدیرشبکه بهداشت درمان مجتمع عالی سلامت شهرستان چهبار و دکتر یوسف جنتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی پهره باعث لغو مسئولیت و اخراج آقای رشید حسن زهی کارشناس امور رفاهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان چهبار شده است.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت؛
“خانم دکتر مریم ولی تبار پس از حضور در چهبار خواهان اسکان موقت توسط شبکه بهداشت بمدت یک ماه در پانسیون میشود تا منزلی برای خود دست وپا کند،بانظر به تعامل اجتماعی آقای حسن زهی با مردم و مسئولین در راستای کاهش و رفع مشکلات دکتر ولی تبار،این درخواست مورد موافقت او قرار می گیرد”

وی اضافه کرد: “یک ماه درخواست اسکان موقت توسط ایشان، ۶ ماه بطول می انجامد که آقای حسن زهی در راستای وظایف خویش خواهان واریز حداقلی از هزینه های ایجاد شده یعنی هزینه های آب و برق با برآورد ماهی ۲۰۰ هزارتومان یعنی جمعا یک میلیون و دویست هزار تومان می شود که با موافقت این پزشک غیربومی قرار میگیرد”

این منبع تاکید کرد: “هزینه های آب و برق توسط دکتر ولی تبار به حساب درآمد شبکه بهداشت واریز شدند نه حساب شخصی یا حساب دیگری”

لازم بذکر است که اگر اجاره پانسیون مورد برآورد قرار میگرفت،این پزشک غیربومی باید مبلغی حدود ۱۸ میلیون تومان پرداخت میکرد که در راستای تعامل آقای حسن زهی هزینه های پرداختی به حداقل رسیدند!

پس از این،پزشک غیربومی مریم ولی تبار که هزینه های آب و برق با موافقت خود ایشان به حساب درآمد شبکه بهداشت بدون هیچگونه تخلفی واریز شده بود به وزارت بهداشت مراجعه می کنند و با سواستفاده از روابط خویش با تحمیل فشار به دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان چهبار خواهان اخراج این نیروی بومی توانمند که دارای سابقه ای بسیار درخشان و شفاف است؛می شود.

که با این اوصاف در راستای سیاست سیستم غیربومی سالار در بلوچستان و فشار حداکثری به نیروهای بومی بلوچ آقای رشید حسن زهی بدون هیچگونه تخلف صورت داده ای توسط میرادی مدیرشبکه بهداشت و درمان چهبار لغو مسئولیت و اخراج میشود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*