مصدومیت چهار شهروند در پی نشت و انفجار گاز در دُزاپ

به گزارش رسانک، روز گذشته ۸ آبان ماه ۹۹ در پی نشت گاز در یکی از مجتمع های مسکونی در محله مهرشهر دُزاپ چهار شهروند (یک کودک، دو خانم و یک آقا) مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

نشت گاز در طبقه اول این مجتمع اتفاق افتاده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*