چهبار مجددا از تحریم های آمریکا مستثنی شد

به گزارش رسانک، واشنگتن به دهلی نو پیام داده است که فعالیت های مالی هجده بانک ایرانی که در لیست سیاه تحریمی آمریکا قرار دارند، صرفا به دلیل اهمیت ویژه پروژه چهبار برای هندوستان از ملاحظات تحریمی مستثنی می شوند.

نشریه هندی “آناندا بازار” اعلام کرد؛ دولت آمریکا پیش از سفر وزرای خارجه و دفاع این کشور به هند، به دهلی نو اعلام کرده است که برنامه هند برای توسعه بندر چهبار در ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی قرار نخواهد گرفت.

واشنگتن به دهلی نو پیام داده است فعالیت های مالی ۱۸ بانک ایرانی که در لیست سیاه تحریمی آمریکا قرار دارند، صرفا به دلیل اهمیت ویژه پروژه چهبار ایران برای هند از ملاحظات تحریمی مستثنی می شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*