سهم مردم بلوچستان از صادرات بیش از 500 میلیون دلاری به کشور افغانستان چه بوده است؟!

رسانک/ از ابتدای سال 99 تاکنون صادرات بالغ بر 500 میلیون دلار از گمرکات و بازارچه های مرزی استان بلوچستان و سیستان به کشور افغانستان صادرات صورت گرفته است.

این در حالی است که مردم بلوچ نه تنها اجازه استفاده از مرز و بازارچه‌های مرزی را ندارند بلکه سودی که رژيم و ارگان های دولتی از مرز بدست می آورند نیز در بلوچستان هزینه نمی شود.

در سال‌های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران چشم طمع به دریای بلوچستان که به آب های آزاد دنیا راه دارد؛ دوخته و از طریق بندرهایی مانند جاشک و چهبار کسب درآمد می کند ولی مردم بلوچ هیچ سهمی از درآمدهای این بنادر نداشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*