تحمیل فقر در سرزمین غنی بلوچستان

رسانک/ سپاه پاسداران یک دهه قبل با مسئولیت تأمین امنیت استان بلوچستان و سیستان، این استان را وارد ابعاد تازه ای از سیاست‌های فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی ایران در قبال ملت بلوچ کرد.

این ارگان تروریستی با ایجاد بسیج عشایر و دادن سلاح به افراد خودفروخته و سابقه دار آنها را با حقوقی اندک در زیر پوشش خود قرار داد تا جائیکه بوضوح دیده می شود که از وقتی سپاه امنیت این استان صلح جو را در دست گرفته است ناامنی ها و برادر کشی ها زیاد شده که این امر خود، باعث عدم پیشرفت در منطقه میشود.

این ارگان تروریستی، همچنین از مرزهای این استان استفاده بهینه میکند ولی به شهروندان بلوچ، در اوج بیکاری و عدم اشتغال، اجازه نمی‌دهد تا چند گالن سوخت جابجا کرده تا از تنگناهای اقتصادی خارج شوند.

از طرفی دیگر صید ترال در دنیا ممنوع شده است ولی هر روزه شاهد کشتی های چینی هستیم که در دریای بلوچستان در حال جارو کردن اندک سرمایه صیادان بلوچ که چند کیلو ماهی است؛ می‌باشند.

در رأس امور قرار گرفتن سپاه پاسداران در بلوچستان باعث شده تا صدای مردم معترض این به جای نرسد.

اکنون ثابت شده است که مجری سیاست های فاشیستی و نابود کننده اندک سرمایه مردم بلوچ سپاه پاسداران است که باعث شده فقری تحمیلی بر مردمان این سرزمین غنی سنگینی کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*