نجات ۱۲ نفر از مجازات قصاص این‌بار در شمال بلوچستان

به گزارش رسانک، در شش ماهه نخست سال ۹۹ دوازده پرونده قصاص در شمال بلوچستان به صلح و سازش ختم شده است. 

در همین رابطه رئیس شوراهای حل اختلاف استان بلوچستان و سیستان گفت: در شش ماهه امسال تاکنون ۱۲فقره پرونده قتل ناشی از اختلاف طایفه ای تنها در شمال بلوچستان منطقه سیستان توسط اعضای شورای حل اختلاف به سازش ختم شده و۱۲نفر از مجازات حتمی قصاص رهایی یافته اند.

این پرونده ها که با موضوعات قتل عمدی به شعب شورای حل اختلاف مستقر در زندان ارجاع شده اند با تلاش مردم منطقه، بزرگان و معتمدان و ریش سفیدان و اعضای شورای حل اختلاف به سازش ختم و موجبات امنیت و آرامش را در جامعه فراهم کرد.

از مجموع ۱۲ پرونده قتل عمد ۱۱ فقره پرونده به همت اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندان نصرآباد و یک فقره پرونده قتل نیز توسط اعضای شورای حل اختلاف شهرستان بنجار به سازش رسیده است.

لازم به ذکر است که حکم قصاص از احکام غیرانسانی و ضد حقوق بشری میباشد که در دادگاه های رژیم جمهوری اسلامی ایران همچنان صادر می شود. 

#گروه_خبری_تحلیلی_رسانک 

#شمال_بلوچستان #صلح #طوایف_بلوچ #اتحاد #تپاکی #بلوچستان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*