هجوم نیروهای انتظامی به یک منزل در میرجاوه

به گزارش رسانک روز گذشته ۳ آبان ماه ۹۹ نیروهای انتظامی پس از ناکام ماندن توقیف یک خودرو به منزل راننده هجوم آورده و باعث وارد شدن خساراتی به خودرو و خانه راننده شدند.

این اقدام فراقانونی نیروهای نظامی پس از آن صورت گرفت که در تعقیب و گریز خودروی مذکور، این خودرو وارد حیات خانه شد و ماموران نیز بدون داشتن حکم قضایی قصد وارد شدن به منزل و توقیف خودرو را داشتند.

بدنبال این اقدام غیرقانونی نیروهای نظامی، مردم محله تجمع و به سوی خودروهای نظامیان سنگ پرانی کردند.

یک منبع به رسانک گفت: “بعد از مقاومت مردم، نیروی انتظامی به سمت خودرو رگبار زده و باعث خسارات زیادی به ماشین داخل خانه شد.”

لازم به ذکر است که پس از مقاومت مردم نیروهای نظامی از محل متواری شدند.

نیروهای نظامی و امنیتی در بلوچستان صد در صد غیربومی بوده و خود از عوامل اصلی ناامن کردن برخی مناطق میباشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*