محصولات کشاورزی خارج از فصل پنوچ در راه بازار

رسانک/محصولات کشاورزی خارج از فصل شهرستان پنوچ در به تدریج راهی بازارهای مصرف می شود.

مدیر جهاد کشاورزی پنوچ با اشاره به اینکه بیشتر سطح زیر کشت زمینهای کشاورزی شهرستان، به کاشت گوجه فرنگی خارج از فصل اختصاص یافته است، تصریح کرد: این محصول و دیگر محصولات از جمله کدو، خیار و بادمجان در حال برداشت است.

قاضی با بیان اینکه این محصولات در تنظیم بازار تره بار استان در فصل پائیز و زمستان، نقش مهمی دارند، گفت: در سال زراعی جاری در این شهرستان، 300 هکتار صیفی جات کاشت شده که نسبت به سال گذشته چهار برابر افزایش یافته است.

قاضی افزود: تغییر الگوی کشت و اجرای روش های آبیاری نوین در زمینهای بایر، مهمترین عامل افزایش سطح زیر کشت است که، فرصت اشتغال و رونق کشاورزی را چند برابر کرده است.

پیش بینی شده است از 300 هکتار سطح زیرکشت صیفی جات در این شهرستان، 12 هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*