بی تدبیری اداره صنعت و معدن شهرستان گِه در اوج شیوع کرونا

به گزارش رسانک، بی تدبیری اداره صنعت و معدن گه در توزیع روغن مایع خطر ابتلای شهروندان شهرستان گه به کووید ۱۹ و خطرات احتمالی ناشی از آن را افزایش داده است.

یک منبع محلی به رسانک گفت: اداره صنعت و معدن گه جهت تنظیم بازار اقدام به پخش روغن مایع در یکی از نقاط پرتردد شهر (خیابان قلنبر) نموده است.

این اقدام هر چند با هدف تنظیم بازار و برای رفاه حال شهروندان انجام گرفته ولی با توجه به اجرای غیرکارشناسی آن در این ایام وخیم شیوع ویروس کرونا و با نظر به انجام گرفتن این عمل صرفا در یک نقطه از شهر که تجمع شهروندان را در پی داشته است، انتقادات جدی بدان وارد است.

پخش مواد غذایی در مناطق پرتردد شهر باعث تجمع و صف های طولانی میگردد که اکثریت آن را سالمندان تشکیل می دهند. این امر باعث خطر شیوع ویروس و افزایش احتمال مرگ و میر می شود.

برنامه ریزی کارشناسانه و انتخاب چندین مکان مناسب می توانست از بروز این خطرات احتمالی جلوگیری کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*