این ویدیو فرهنگ و تمدن ما فارسها و‌ فرهنگ و تمدن بلوچها را نشان میدهد.

نمیدانم منِ فارس بخندم یا گریه کنم با دیدن این ویدیو، ولی واقعیت این است که بلوچها واقعا خیلی با فرهنگ‌تر از ما فارسها هستند.

هر بار یک کامیون چپ میکند مردم میروند دزدی میکنند. حتی یک بار درب یک تریلی در یزد شل شده و باز شده بود و‌چپ‌ نکرده بود مردم یزدی هر‌ چی‌ تونستن مال صاحب بار رو‌ دزدیدن! اما‌ بلوچها هر‌وقت چنین مشکلی پیش میاد میروند به کمک همنوعشون، و بهش میگن: حشر‌ و‌ مدت. یعنی جمع شدن و‌ کمک!

فرهنگ و‌تمدن چیه؟ فرهنگ و تمدن به همین موارد میگویند، مواردی که باعث یاری‌ و‌ حمایت و کمک کردن است، فرهنگ پرستش یک سنگ نمایه قدیمی که ما ادعا میکنیم قدیمی هستیم نیست.

اگر به قدمت باشد بلوچها در سرزمینشان از همه‌ قدیمی‌تر اند. یک شهر قدیمیشان به نام مهرگره ۱۰ هزار‌ سال قدمت داره انواع و‌ اقسام جراحی که ما خوابشم نمی دیدیم داشتن.
تمدن و‌ فرهنگ به این میگن.

حقیقتا بلوچها از ما فارسها هزار برابر متمدن تر‌ و با فرهنگ تر‌ هستند. ما فقط بلدیم جک بگیم و بقیه را مسخره کنیم در‌حالی که تا کله توی لجن گیر‌ کردیم.

✍️رسول عابدینی از تهران

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*