تخریب منازل مسکونی مردم توسط رژیم در مرکز بلوچستان

به گزارش رسانک، منازل مسکونی مردم روستای منزل آپ از توابع کورین شهرستان دزاپ در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۹ با پشتیبانی نیروهای امنیتی و نظامی به بهانه “اراضی ملی” تخریب شد.

مردم محلی تخریب منازل خود را برنامه ریزی برای کوچاندن آنها و استفاده از معادن مختلف این منطقه چون طلا و مس میداند.

پس از افزایش نابسامانی وضعیت اقتصادی رژیم اکتشاف و استخراج از معادن بلوچستان خصوصا از ابتدای سال جاری در بلوچستان وارد فاز جدیدی شده است و رشد چشمگیری داشته که سهم مردم بلوچ از آن فشارهای نیروهای امنیتی و نظامی و تخریب مردم سکونت آنها بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*