ارسالی

معین الدین سعیدی به تنهایی و یک تنه در مقابل دولتی ها ایستاده است. اوج شجاعت جناب سعیدی را در بیان تشنگی و فاجعه مرگ یک مادر مستاصل را مشاهده کردیم.

بیان این فاجعه همچون چاقوی دولبه ای می توانست نماینده چهبار را بدنام کند ولی صداقت کلام و عزم پولادین مرد درد آشنای بلوچ در رفع مشکل همه را تحت تاثیر قرار داد به نحوی همگی به شهامت او آفرین گفتند.

متاسفانه تیم دولت مجددا راهبرد تکذیب و انکار را در پیش گرفت. در عجبیم که منبع استعلام و صحت تشنگی و استفاده از آب هوٹگ چنان سخت نیست؛ گواه مدعای معین الدین سعیدی، دست بریده حوا رئیسی و قبر کودکان غرق شده است.

در مقابل مرجع استعلام دولتی ها مدیرانی هستند که برای فرار از ننگ تاریخی تمام توان خودرا معطوف تشکیک در صحت کلام جناب سعیدی کرده اند.

آنچه که مبرهن است روحیه استبداد اداری دولت است که برای فرار از پاسخگویی لاجرم حریف محبوب دلهای مردم را تخریب می کند.

بدنه اجرایی دولت در استان خوب می داند کاستی ها و سهل انگاری ها از دایره عادی خارج است همچون معظل کپسول گاز یا برخورد قهر آمیز با سوختبران که توسط استاندار ارائه و اجرا گردید.

قطعا جناب سعیدی تا اینجای کار حق مطلب را در کسوت نمایندگی ادا کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*