کمبود شدید ماشین‌ آلات راهداری در جنوب بلوچستان وسیستان/امکانات فعلی جوابگوی شرایط بحرانی نیست

رسانک/رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بنپور با بیان این که تعداد ماشین آلات موجود در این ارگان با توجه به حوزه استحفاظی و موقعیت جغرافیایی و حجم بالای کار در این منطقه همخوانی ندارد و امکانات فعلی جوابگوی شرایط بحرانی نیست، و باید تلاش شود با تخصیص اعتبارات لازم کمبود ماشین آلات جبران و برای زمستان آماده شویم.

اسماعیل بمپوری افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما به خصوص در صورت وجود بارندگی های سیل‌ آسا در شهرستان بنپور، مسائل و مشکلاتی که بر اثر نبود زیرساخت ها با آن ها رو به رو هستیم، باعث می شود کمبود ماشین آلات راهداری به شدت در مواقع بحرانی احساس شود.

وی با اشاره بر این که جاده ترانزیتی چهبار تا بازارچه مرزی میلک و کشورهای آسیایی میانه از راه های این حوزه عبور می‌کنند، عنوان کرد: این منطقه از طریق بازارچه مرزی پیشین هم در مسیر ترانزیت استان کرمان و هرمزگان قرار دارد که این امر سبب شده تا صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی از این بازارچه ها انجام شود.

او با تاکید بر نقش مهم بنپور در ترانزیت کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر راهداری این شهرستان با مسائل و مشکلاتی از قبیل کمبود ماشین آلات و آشیانه آن ها، نبود نیروی انسانی متخصص، نداشتن ساختمان اداری مواجه هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*