معین الدین سعیدی: سران سه قوه حتما از آب هوٹگ ھای بلوچستان بنوشند.

رسانک/ معین الدین سعیدی عضو مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه ای با وزیر نیرو ضمن رقت بار خواندن وضعیت آب های آشامیدنی و نبود شبکه های آبرسانی در بلوچستان از وزیر نیرو آقای اردکانیان، رئيس جمهور حسن روحانی، رئيس قوه قضائیه ابراهیم رئیسی و رئیس مجلس آقای قالیباف خواست تا از آب ناسالم هوٹگ ها بنوشند. 

نماینده چهبار در این جلسه که واقعیات تکان دهنده ای را بیان نمود آب گل آلودی را نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مردم بلوچ از آن جهت مصرف و آشامیدن استفاده می کنند. 

 معین الدین سعیدی قبل از تعارف آب به سران قوا، خود آب گل آلود بلوچستان را می نوشد تا برای سران رژيم ثابت کند مردم از آن می نوشند. 

این در حالی است که ظرفیت بسیاری از سدهای بلوچستان پر میباشد ولی زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی ایران و عدم وجود شبکه های آبرسانی، آب این سدها بدون اینکه منفعتی به مردم برساند، تبخیر می شود.

در این میان، اما رژیم جمهوری اسلامی ایران با طرح هایی کاملاً غیرکارشناسانه در حال انتقال آب دریای بلوچستان به استان های خراسان می‌باشد در صورتی که ملت بلوچ از بی آبی رنج می‌برد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*