مبتلا شدن ۲۹۴ نفر از پرسنل بیمارستان علی بن ابی طالب دزاپ به کرونا

به گزارش رسانک، بسیاری از کادر درمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب در مرکز بلوچستان شهر دزاپ به ویروس کرونا مبتلا شده اند. 

در همین رابطه، سرپرست این بیمارستان، دکتر فرحناز میر گفت: در بحران کرونا علی رغم اینکه ۲۹۴ نفر از پرسنل بیمارستان علی بن ابی طالب دزاپ به کرونا مبتلا شدند ولی خدمات سلامت متوقف نشد و از ظرفیت داخلی بیمارستان خدمات به بیماران ارائه شد و همچنان در همه بحرانها خدمات سلامت ادامه خواهد داشت.

عدم وجود امکانات مناسب بیمارستانی و لباس حفاظت کننده از ویروس در بیمارستان های بلوچستان باعث بیمار شدن بسیاری از پرسنل و کادر درمان این بیمارستان ها شده است. 

لازم به ذکر است که هفتاد درصد پرسنل بیمارستان علی بن ابی طالب دزاپ را بانوان تشکیل می دهند.ِ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*