فاجعه در میان بحران بی آب بلوچستان زیر سایه حاکمیت ولایت فقیه

رسانک/ امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۹۹ معین‌الدین سعیدی، نماینده رژیم در چهبار، کسرکند، کنرک، گِه و دشتیاری در جلسه طرح سوال از وزیر نیرو با اشاره به بحران بی‌آبی در استان بلوچستان و سیستان، می‌گوید: «زن بیوه‌ای به خاطر تامین آب فرزندانش با مردی مجبور به همخوابگی شده و بعد خودکشی کرده است.»

بحران آب در چهبار و سایر مناطق بلوچستان همواره مشکلات بسیاری را برای ساکنین این مناطق به همراه داشته است. استفاده اهالی این مناطق از هوٹگ ها جهت تامین آب، باعث غرق شدن بسیاری از اهالی و در مواردی موجب حمله گانڈوھا به کودکان شده است.

این در حالی است که ظرفیت بسیاری از سدهای بلوچستان پر میباشد ولی زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی ایران و عدم وجود شبکه های آبرسانی، آب موجود تبخیر شده و هیچگونه مصرف سودمندی از آن نمی شود. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*