معوقات مزدی پرسنل مرکز بهداشت شهرستان بُنپور

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، شماری از رانندگان استیجاری و پرسنل بیمه روستایی مرکز بهداشت شهرستان بمپور از معوقات مزدی خود خبر دادند.

یکی از پرسنل مرکز بهداشت بمپور در این مورد به گزارشگر کمپین گفت: ”پنج ماه است که هیچگونه پرداختی برای رانندگان استیجاری و پرسنل بیمه روستایی مرکز بهداشت بمپور انجام نشده است.“

این پرسنل مرکز بهداشت بمپور افزود: ”با وجود پیگیری های مکرر مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه، هیچ کس پاسخگو نبوده و به مطالبات معوقه ما اهمیت داده نمی شود.“

به گفته این پرسنل، ما خانواده، زن و فرزند داریم و تنها منبع درآمدمان از همین راه است که در وضعیت بد اقتصادی و معیشتی و افزایش قیمت اقلام به شدت در تنگنا قرار داریم.

لازم به ذکر است، در ماه جاری شماری از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نیز از معوقات سه ماهه مزدی خود خبر داده بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*