افغان ها در حال اتمام بند کمال

رسانک/ برای جلوگیری از ورود آب به تالاب هامون در شمال بلوچستان، افغان‌ها احداث بند کمال خان را در دستور کار قرار دادند که اکنون در حال اتمام است.

با احداث این بند شمال بلوچستان دیگر آبی در تالاب هامون نخواهد دید زیرا سران و مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران نه توانایی گرفتن حق آبه ملت بلوچ را دارند و نه برنامه ای برای این کار دارند.

جمهوری اسلامی ایران یکی از بدنام ترین رژیم های حال حاضر است که بدترین ستم ها را به ملل داخل جغرافیای ایران روا داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*