نمایش های مضحک مقامات رژیم در سفرهای خود به بلوچستان

رسانک/ امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۹۹ رئیس مجلس، آقای قالیباف در حالی وارد بلوچستان و شهر چهبار شد که رژیم ایران با ترفندهای مختلف در تلاش برای تصرف زمین های مردم بلوچ و استخراج منابع طبیعی این سرزمین به نفع مرکز می‌باشد.

نمایش های مضحک و تکراری این مقامات در سفر به بلوچستان هیچ برنامه عملی به نفع ملت بلوچ ندارد، همچنان که در این ویدئو کوتاه مشخص است که انگار نه برای شنیدن حرف این مردم آمده اند بلکه جهت گرفتن سهم خود از طرح هایی آمده اند که همگی به ضرر مردم بلوچ می‌باشد.

علاوه بر این سفر در زمانی که ویروس کرونا جولان می‌دهد و جان ها می گیرد چه مفهومی می تواند داشته باشد؟!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*