احضار و بازجویی یکی از فعالین مذهبی اهل سنت بلوچ در دزاپ

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۹ مهرماه ۹۹، مفتی “محمد قاسم قاسمی” رئیس دارالافتای دارالعلوم زاهدان به اداره اطلاعات زاهدان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

علت احضار و بازجویی از مفتی قاسمی، انتقاد وی از صدور حکم زندان ۶ سال و ۴ ماه مولوی فضل الرحمن کوهی عنوان شده است.

مولوی فضل الرحمن کوهی در هفتم آذرماه ۹۸ به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار و بازداشت شده و پس از حدود یک سال بازداشت، حکم ۶ سال و ۴ ماه زندان برای وی صادر شده است.

لازم به ذکر است در هفته گذشته بیش از ده ها تن از روحانیون اهل سنت نسبت به حکم زندان مولوی فضل الرحمن کوهی انتقاد کرده بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*