آغاز برداشت برنج در شهرستان راسک

رسانک/در خبری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راسک از آغاز برداشت برنج از سطح ۲۱۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبرداد که تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت که در آن ۸۰۰ تن شلتوک از سطح اراضی برداشت می شود.

سعید نارویی مدیر جهادکشاورزی راسک، ارقام کشت شده در شهرستان را ارقام هیر، باسمتی، بوتو، شفق، شیرودی وسایر ارقام محلی اعلام داشتند و افزودند که:
رقم صدری در کشت دوم مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*