برداشت بیش از ۲۰۰ هزار تن خرما در بلوچستان و سیستان

رسانک/مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی بلوچستان و سیستان از برداشت بیش از ۲۰۰ هزار تن خرما از ابتدای فصل برداشت تاکنون خبر داد.

برداشت خرما در استان بلوچستان و سیستان از اواسط خرداد ماه و با برداشت ارقام زودرس شامل کُدُمی، نگال، آبو،شکری و وشکُنک در شهرستان‌های گه، کسرکند، چهبار، راسک و سرباز آغاز و در اواسط آبانماه با برداشت ارقام دیررس شامل هلیله و ماکیلی در شستون به پایان می‌رسد.

ایشان کل سطح نخلستان‌ های استان را بیش از ۵٩ هزار هکتار که از این سطح ۴۶ هزارو ٧٨٠هکتار بارور است؛اعلام کردند.

بیش از یکصد نوع خرما در استان کشت می‌شود که بیشترین سطح به ارقام مُزاپتی و ربی اختصاص دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*