زمینه سازی برای مصادره منازل و زمین های مردم محله رئیسان شهر گِه به بهانه طرح هادی

به گزارش رسانک به نقل از رصد بلوچستان، شهرداری شهر گه و عوامل وابسته به سپاه در حال برنامه ریزی و زمینه سازی برای مصادره منازل و زمین های مردم محله #رئیسان به بهانه قرار گرفتن در طرح هادی هستند.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر رصد گفت: ”در روزهای اخیر از طرف شهرداری شهر #گه و عوامل وابسته به سپاه به مردم محله #رئیسان اعلام شده که این محله در طرح هادی قرار گرفته و مردم باید منازل خود را رها کنند.“

این منبع افزود: ”مردم این محله سالیان طولانی است که در آنجا زندگی می کنند اما به دلیل فقر مردم و نداشتن پارتی، توسط شهرداری و سپاه تحت فشار قرار گرفته اند.“

این منبع در ادامه گفت: ”شهرداری حتی مسجد محله رئیسان را نیز در طرح قرار داده و خواستار تخریب آن است، این اقدامات برای مصادره زمین های مردم و واگذاری آنها به عوامل بومی وابسته به سپاه انجام می شود.“

جمهوری اسلامی با استفاده از عوامل بومی خود در صدد است تغییر بافت جمعیتی را در همه مناطق بلوچستان عملی کند و با مصادره ی زمین های مردم به بهانه های مختلف، آنها را بین عوامل وابسته به خود و غیربومیان از طریق واگذاری تقسیم کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*