سلام من از کوردستان براتون پیغام میزارم

سلام من از کوردستان براتون پیغام میزارم. وقتی این ویدئو رو دیدم تنفر من نسبت به این رژیم خونخوار بیشتر شد. کاش ملت بزرگ بلوچ در این موارد به خیابان ها می آمد و سکوت را می شکست.

مجری به حوا و آسیه، دختران بلوچستانی می‌گوید؛ “میشه دیگه نرین کنار برکه؟” و هردو همزمان می‌گویند؛ “چیکار کنیم آب نداریم، مجبوریم.”

تقریبا یک‌سال پیش خبر آسیه و حوا رو شنیده بودم که به کنار برکه رفتند تا برای خانه آب بیاورند، که گاندو به حوا حمله می‌کند.

این درحالی‌ست که به گزارش روزنامه ایران، فقط در یک روز خبر غرق شدن ۳ کودک بلوچستانی در برکه‌های محلی منتشر شد. یک کودک در روستای هدار شهرستان راسک و دو‌کودک در دشتیاری.

رژیم حاکم بر ایران اصلا برایشان اهمیتی نداره که بسیاری از هموطنامون در استان‌های جنوبی محروم از آب آشامیدنی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*