آزاد شدن یک شهروند بلوچ پس از یک ماه بازداشت

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، “حفیظ الله بزرگزاده” که در ۱ مرداد ماه ۹۹ همزمان با “علی بزرگزاده” و “محمد آسکانی” توسط ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه از محل کارش بازداشت شده بود، آزاد شد.

حفیظ در ۳۱ مرداد ماه پس از یک ماه بازداشت در زندان زاهدان، آزاد شده است.

منابع محلی علت بازداشت حفیظ و دو نوجوان دیگر را که همچنان در بازداشت اطلاعات سپاه هستند فعالیت در فضای مجازی برای تجمع در ایرانشهر در پی شکل گیری تجمعات اخیر بهبهان و تهران عنوان کرده اند.

در این راستا ماموران اطلاعات سپاه از علت دقیق بازداشت و اتهامات وارده چیزی به خانواده ی آنها اعلام نکرده اند.

خبرها حاکی است که اطلاعات سپاه شهرستان ایرانشهر این سه جوان را به زاهدان منتقل کرده بود که حفیظ الله بزرگزاده آزاد شده اما از وضعیت دو نوجوان دیگر، علی و محمد اطلاعی در دسترس نیست که این امر باعث نگرانی خانواده های آنها شده است.

در بیشتر بازداشت های اخیر پس از پیگیری خانواده ها، اتهام «همکاری با معاندان نظام» از جمله اتهامات عنوان شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*