داستان تكراری كشاورزان و به يغما رفتن دسترنج نخل داران اقلیم بلوچستان

رسانک/ كشاورزی و باغداری با اينكه شغل اصلی بيش از ٧٠ درصد مردم در اقلیم بلوچستان است اما همواره با مشكلاتی همراه بوده است.

عدم وجود بازار مناسب فروش محصولات، نبود كارگاهها و كارخانه های تبدیلی و بسته بندی محصولات باغی و زراعی، عدم حمايت لازم از كشاورزان و باغداران توسط نهادهای زيربط، عدم تشكيل تعاونی های روستایی كه بدليل مشكلاتی كه در گذشته برای اين تعاونيها ايجاد شده مردم اعتماد چندانی به اين تعاونيها ندارند و نيز ناكارآمدی اصناف كشاورزی در منطقه باعث شده همه كشاورزان و باغداران در زمان برداشت محصول دچار خسران شوند.

جهاد كشاورزی ، اداره صمت، تعاون روستایی و سيستم وزارت كشور در بلوچستان نيز آن طور كه بايد و شايد نتوانسته اند در اين راستا با ارائه طرحها و برنامه های مناسب به اين مشكل فائق آيند و مدام توپ را در زمين يكديگر می اندازند.

خرمای نخل داران نيز اكنون مانند پياز ، خيارسبز و گوجه ، ليموترش و پرتقال به داستان غم بار عدم وجود بازار مناسب دچار شده است.

با اينكه خرمای بلوچستان یکی از محصولات استراتژيك منطقه است و از نظر ارزش غذائی می تواند جايگزين بسيار خوبی برای قندهای مضر باشد اما با اين حال مسئولين امر چندان تمايلی به حل مشكل بازار خرما ندارند.

واقعيت امر اينست كه تبعيض و عدم توجه رژیم جمهوری اسلامی ایران به این پتانسیل بالقوه در اقلیم بلوچستان گریبان بسیاری از کشاورزان را گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*