قاچاق سوخت در ایران

✍️مهدی هاشمی

این روز ها شاهد خبرهای مبارزه با قاچاق سوخت در ایران هستیم که هیچ صحتی ندارد بلکه مبارزه با کسانی هست که خارج از دایره قاچاق سوخت دولت، کار می کنند.

نظامیان غیربومی در اقلیم بلوچستان به توقیف سوختبران و هدف قرار دادن کسانی فکر میکنند که برای امرار معاش به همین راه روی آورده اند. متاسفانه غافل از اینکه بدانند که قاچاق سوخت برای آنها ممنوع است متاسفانه خیلی ها در این راه کشته و زخمی یا مال باخته و زندانی می شوند و دولت هم برای لاپوشانی قاچاقی که خود با کمک مزدوران (معتمدین محلی سپاه) خود انجام میدهد است و مردمی که قربانی تبلیغات مبارزه با قاچاق سوخت
می شوند تا ایران به دنیا بگوید شریک قاچاقچی نیستیم بلکه دشمن این پدیده هستیم تا بتواند به کار خود برای دور زدن تحریم ها و تامین ارز برای ادامه بقای خود ادامه دهد.

قاچاق سوخت توسط چه کسانی اداره می شود؟

اتاق عملیات قاچاق و همه متخصصان آن از مقامات و اشخاص مورد اطمینان سپاه پاسداران هستند که با استفاده از معتمدین محلی سپاه، تمام کارهای قاچاق را آنها انجام می‌دهند.

قاچاق سوخت را چه کسانی عملیاتی میکنند؟

معتمدین محلی سپاه که عبارتند از :

  1. جایگاه داران:
    افرادی که عضو معتمدین محلی سپاه هستند که با سرویس های مخفی سپاه کار میکنند و با توجه به پیشینه و خدماتی که برای نظام انجام دادند مجوز با وام جایگاه سوخت دریافت کردند و در این عملیات استفاده می شوند. (لزوماً نمی تواند شامل همه شود.)

2 .افرادی که در سرویس های جاسوسی کار میکنند.

نقش معتمدین محلی سپاه :

1.عملیاتی کردن قاچاق اسلحه با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند در مرز های آبی با استفاده لنج ها و بارگیری ماشین های شخصی انجام میشود و توسط لنج های معتمدین محلی سپاه قاچاق می شود.

2.عملیاتی کردن قاچاق سوخت و یافتن مشتری های مطمئن و دریافت ارز خارجی سپس تحویل دادن آن به سپاه پاسداران

3.عملیاتی کردن قاچاق مواد مخدر

نحوه ی عملیاتی کردن قاچاق سوخت چگونه است و برای سپاه چقدر هزینه بر است؟

اینکار در واقع هزینه سنگینی دارد و عملیاتی کردنی هم نیست نه فقط بخاطر هزینه مالی چون بخاطر ترس از تحریم ها کسی نمی تواند با ایران معامله کند به همین خاطر سپاه سالهاست که فکر اینجا را نیز کرده است نه هزینه مالی زیادی دارد نه هم مزاحمتی دولت مردم را از قصد نیازمند نگه داشته است تا در مواقع نیاز از آنها استفاده کند. سیاستی کاملا ماهرانه که هیچ جای دنیا چنین فریبی را نمی توان انجام داد. حالا با خیال آسوده می تواند با هزینه ناچیز و با کمک معتمدین محلی سپاه توسط مردم نیازمند این کار را انجام دهد.

مراحل انجام عملیاتی کردن قاچاق سوخت:
1.جمع آوری و انبار کردن سوخت: با استفاده از ترفند قانون نمایی و بارگیری ها از تمام پالایشگاه های کشور به نام جایگاه داران و انتقال آن به سوی مرزهایی که آن را قاچاق کنند تنها 20 درصد محموله ها قاچاق سوخت در جایگاه های سوخت تخلیه می شود و مابقی در انبار های مخفی معتمدین محلی سپاه

  1. بارگیری و انتقال به محل اصلی قاچاق:
    با استفاده از نیروهای انسانی کرایه کشی که بی آنکه بدانند به دولت سپاه کمک میکنند اینکار را با وانت و کامیون های شخصی که در آنها مخزن دارند به سوی مرز ها انتقال میدهند و در مرزهای آبی نیز به قایق ها شخصی تحویل داده می شود سپس قایق های شخصی این سوخت ها را به لنج های معتمدین محلی سپاه تحویل می دهند بعد از بارگیری لنج ها از قایق های کوچکتر، محموله ها به طرف آب های بین المللی منتقل می شوند و به کشتی ها تحویل داده می شوند.
  2. تحویل به کشتی :
    بعد از تحویل به کشتی ها که کثرا مالکان این کشتی ها معتمدین سپاه هستند ارز حاصل از را تحویل دولت س می دهند.

4 .دریافت ارز :
با استفاده از نیروهای معتمدین محلی سپاه که در خارج از کشور هستند بی آنکه دنیا متوجه شود این ارز را نقدی و به صورت قاچاقی از مرزها به داخل کشور منتقل و تحویل سپاه پاسداران داده می شود.

حال با کشتن سوختبران کوچک که ممکن است فقط چند صد لیتر سوخت داشته باشند، در کُرنا فریاد می زنند که با قاچاق مبارزه می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*