انتقال ۱۷ زندانی محکوم به اعدام به زندان عادل آباد شیراز

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته ۳۱ مرداد ۹۹، تعداد ۱۷ زندانی که ۶ تن از آنها بلوچ هستند، تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر از زندان پیربنو به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده اند.

هویت یکی از زندانیان “خلیل صابتی” اهل زاهدان محرز است.

انتقال این زندانیان به زندان عادل آباد برای «انتقال به محل اجرای حکم اعدام» عنوان شده است.

بستگان یکی از زندانیان گفت: ”پرونده ی آنها تاکنون در کمیسیون عفو هست و جواب پرونده صادر نشده که برای اجرای حکم به عادل آباد منتقل کرده و مسئولین زندان بدون پاسخگویی اقدام به این کار کرده اند.“

خلیل صابتی به دلیل عدم سابقه کیفری، قاضی پرونده یک درجه تخفیف به وی داده و در حالی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده که از زمان اعدام و حکم وی چیزی ابلاغ نشده است.

همچنین طبق گفته این منبع در بین این زندانیان برخی از آنها ابتدا حکم زندان گرفته اما با این وجود به عادل آباد انتقال یافتند که محل اجرای احکامات اعدام تعبیر شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*