عکس از آتش زدن قسمتی از گورستان اهل تسنن شهر گنبد که هنوز معلوم نشده چه کسی این کار را کرده است.

ارسالی

با سلام. من از گنبد کاووس این عکس را برای شما می فرستم. عکس از آتش زدن قسمتی از گورستان اهل تسنن شهر گنبد که هنوز معلوم نشده چه کسی این کار را کرده است. این آتش بوسیله مردم ترکمن خاموش شد. پس از آن نوبت رسید به ساختمان شهرداری آزاد شهر« شاه پسند» سابق که در ۱۶ کیلو متری گنبد کاووس قرار دارد. آن را هم آتش زدند. خیلی از مردم به این نتیجه رسیده اند که این آتش سوزی ها عمدی است و هدف هائی پشت آن پنهان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*